Oferta edukacyjna

Nasz Ośrodek składa się z następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej


Technikum dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej


Szkoła Branżowa I Stopnia nr 22 dla Młodzieży Słyszącej o Obniżonej Normie Intelektualnej, oraz Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

Kształcimy w zawodach:

- kucharz
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- ogrodnik
- fryzjer
- krawiec
- stolarz

dla uczniów słyszących od września 2018 roku

- pomocnik mechanika samochodowego

Technikum Nr 24 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

Kształcimy w zawodach:

- technik cyfrowych procesów graficznych
- technik informatyk
- technik żywienia i usług gastronomicznych

- na koniec nauki uczniowie mają możliwość 
zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- dla chętnych również egzamin maturalny

LVII Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

- z rozszerzonym językiem polskim, geografią i biologią
- młodzież rozpoczyna naukę po gimnazjum,
przygotowuje się do egzaminu maturalnego
- możliwość kontynuacji nauki w Szkole PolicealnejSzkoła Policealna Nr 23 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

Kształcimy w zawodach:

- technik informatyk

- nauka trwa 2 lata
- dla chętnych egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

od września 2018 roku

- technik florysta
- nauka trwa 1 rok