Historia

Pierwszym dyrektorem Ośrodka był:

 • dr Bronisław Górecki (1964-1977)

Późniejsi dyrektorzy to:

 • mgr inż. Marian Trepanowski (1977-1984)
 • mgr Marian Szymański (1984-2002)
 • mgr inż. Ewa Gajak (2002- 2005)

Obecnie:

 • mgr Agnieszka Szymańska (od 2005)


 • 1964
  – założenie Ośrodka przez dr Bronisława Góreckiego
 • 1966
  – połączenie szkół dla młodzieży słyszącej i niesłyszącej w jedną placówkę
  – rozpoczęcie działalności przez pierwszy chór żeński
 • 1968
  – pierwsza w historii placówki studniówka
 • 1969
  – utworzenie w Ośrodku drużyny harcerskiej
  – uruchomienie szkolnego radiowęzła
 • 1974
  – w Ośrodku odbywa się sesja naukowa z okazji 50 – lecia Sekcji SzkolnictwaSpecjalnego Okręgu Łódzkiego- wybudowano boiska sportowe, bieżnię i skocznię
 • 1977
  – wizyta młodzieży i nauczycieli Moskiewskiego Instytutu Defektologii
 • 1979
  – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Oświaty i Edukacjina temat eksperymentalnego wdrażania nowych programów nauczaniaw zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych
 • 1980
  – wizyta działaczy Związku Głuchych z Wilna i Kowna- odznaczenie Ośrodka Honorową Odznaką Polskiego Związku Głuchych
 • 1983,1984
  – pierwsze miejsce w ogólnopolskich Rajdach Turystycznych młodzieży niesłyszącej o nagrodę „Świata Ciszy”
 • 1994
  – pierwsze miejsce w konkursie BHP zorganizowanym dla uczniów ZSZ Specjalnych województwa łódzkiego
 • 1995
  – dwa pierwsze miejsca w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych szkół ponadpodstawowych dla niesłyszących
  – pierwsze miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BHP – otwarcie technikum dla niesłyszących
 • 1996
  – organizacja Międzyszkolnych Zawodów Historycznych dla niesłyszących (zajęliśmy trzecie miejsce)
  – wizyta filmowców z Japonii
 • 1998
  – zdobycie siedmiu złotych, pięciu srebrnych i dwóch brązowych medali w Olimpiadzie Lekkoatletycznej „Sprawni Razem”
 • 1999
  – dwunaste miejsce uczennicy A. Pasińskiej na Mistrzostwach Świata w Nowej Zelandii w pływaniu
  – pierwsze miejsce w biegach przełajowych w zawodach „Sprawni Razem” – organizacja wystawy „Nauczyciel potrafi”
  – Międzynarodowy Mityng Pływacki w Łodzi – nasze dwie uczennice zdobywają w kilku kategoriach pierwsze miejsca
 • 2000
  – zorganizowanie Międzyszkolnej Olimpiady Matematycznej Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzieży Niesłyszącej
  – organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu „Pocztówka z Polski”
 • 2003
  – udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Specjalnych w Poznaniu;
  – otwarcie Świetlicy Europejskiej i Świetlicy Profilaktycznej
 • 2005
  – otwarcie Szkoły Policealnej dla młodzieży niesłyszącej
 • 2006
  – otwarcie nowego kierunku kształcenia w Szkole Zawodowej- Ogrodnik
  – otwarcie nowego kierunku kształceniaw Szkołe Policealnej – Technik informatyk
  – zorganizowanie Festiwalu Małych Form Artystycznych
 • 2007
  – udział w Integracyjnym Konkursie Recytatorskim
  – udział w VI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
  – zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Gastronomicznego – „Przygoda w Kuchni”
  – udział uczniów w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego i Miganego w Krakowie
  – udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kucharskiej
  – zorganizowanie II Festiwalu Małych Form Artystycznych
  – młodzież z naszego Ośrodka wzięła udział w Prezentacjach 2007 pt. „Potęga żywiołów”.
 • 2008
  – Otwarcie 4-letniego Technikum dla młodzieży niesłyszącej
 • 2009
  – Nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr1 w Łodzi imienia Janusza Korczaka
 • 2012
  – Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących
 • 2018
  – Otwarcie Liceum dla uczniów z Aspergerem i Autyzmem
  – Otwarcie nowego kierunku dla uczniów słyszących pomocnik mechanika samochodowego w Szkole Branżowej
  – Otwarcie nowego kierunku dla uczniów niesłyszących technik florysta w Szkole Policealnej