Dyrekcja i nauczyciele

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Szymańska

Wicedyrektor Ośrodka

mgr Izabela Pabich

Kierownik Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Anna Lewandowska

Kierownik Internatu

mgr Barbara PoczętaPsycholog

Joanna Marcinkowska

Pedagog szkolny

Katarzyna Zaremba- Chodkowska

Logopeda

Anna Ochmańska

Małgorzata Piotrowska

Grono Pedagogiczne

Jest życzliwie nastawione do ucznia i doskonale przygotowane do efektywnego nauczania.

Jesteśmy placówką z 50-letnim dorobkiem pedagogicznym i dydaktycznym w pracy z młodzieżą niepełnosprawną.

Nasza kadra pedagogiczna opracowała m.in. pierwsze w Europie programy nauczania z przedmiotów zawodowych i ogólnych dla szkół zawodowych specjalnych.

Rada Pedagogiczna i pracownicy administracyjni wspólnie dbają o jakość nauczania i atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodzieży.