O nas

O Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Łodzi

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi  jest placówką oświatową z ponad  50 letnim dorobkiem pedagogicznym i dydaktycznym w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do szkoły uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, młodzież niesłysząca i słabo słysząca oraz uczniowie ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej.

Uczniowie słyszący i niesłyszący mogą kształcić się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach  kucharz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ogrodnik oraz krawiec, fryzjer.

Uczniowie niesłyszący oraz ze spektrum autyzmu pobierają naukę w zawodach technik żywienia i organizacji usług, technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk w technikum oraz szkole policealnej.

Ponadto ośrodek w swej ofercie edukacyjnej  dla młodzieży niesłyszącej i uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej posiada możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym.

Szkoła zapewnia pomoc terapeutyczną, psychologiczną, udział w zajęciach rewalidacyjnych, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, w terapii logopedycznej. Uczniowie  otrzymują pomoc socjalną. Placówka współpracuje z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pokrzywdzone przez los: PZG, Duszpasterstwem Niesłyszących, Caritas Diecezji Łódzkiej, Fundacją „Parasol”, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Absolwentom start w dorosłe życie ułatwia Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Poznaniu, co roku uczniowie otrzymują pomoc rzeczową.Wykwalifikowana kadra dba o jakość nauczania i atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodzieży. Nauczyciele w pracy z uczniami stosują różnorodne metody aktywizujące, ułatwiające uczniom  naukę i społeczne przystosowanie. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb edukacyjno- terapeutycznych

Ośrodek posiada pracownie warsztatowe, które są bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Pozwala to na gruntowne przygotowanie młodzieży do zawodu. Są to pracownie: fryzjerska, stolarska, monterska, ogrodnicza, krawiecka, barmańsko – kelnerska,  dwie pracownie gastronomiczne, trzy informatyczne. Uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności podczas zajęć prowadzonych u potencjalnych pracodawców a pod okiem fachowców – nauczycieli zawodu, uzyskują dodatkowe kwalifikacje z dziedziny kosmetyki, florystyki, fryzjerstwa oraz w zawodach monter urządzeń sanitarnych, kelner i barman. Niejednokrotnie zdobyte umiejętności są potwierdzane certyfikatem. Placówka posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,  jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla potrzeb Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.Ponadto, uczniowie by móc łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, uczestniczą w różnego rodzaju projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Należy tu wymienić projekty: „Równi na starcie”, „Wybieram dobre życie”,  „Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chce”, „Pogotowie naukowe”, „Twoja wiedza – twój sukces”, „4 kroki – wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy”, „Też potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”, „Edukacja Niesłyszących”, „Aktywni zawodowo”,  „Z przyszłością w przyszłość” – w ramach projektu młodzież wyjeżdżała na Ukrainę. Ośrodek uczestniczy także w projektach „Szkoła promująca zdrowie” oraz „Szkoła bez przemocy”.

Udział różnorodnych programach edukacyjnych wskazuje właściwą ścieżkę kariery zawodowej,  ułatwia wychowankom wejście na rynek pracy i zdobycie odpowiedniego dla ich zdolności i predyspozycji zatrudnienia.

Konkursy i inne przedsięwzięcia

Uczniowie SOSW Nr1 w Łodzi odnoszą liczne sukcesy  w różnych dziedzinach. Zajmują czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach,  zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, jak również ogólnopolskim. Wykazują się zarówno w konkursach  matematycznych, polonistycznych, anglistycznych, historycznych, jak i z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czy konkursach dotyczących dziedzin zawodowych. Młodzież szczególnie uzdolniona plastycznie chętnie bierze udział w kółkach plastycznych oraz zajęciach z grafiki komputerowej.

W szkole organizowane są cykliczne przedsięwzięcia integrujące placówki oświatowe:
Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny „Przygoda w kuchni” skierowany do uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego w zawodzie kucharz, Tydzień Korczakowski, Piknik IntegracyjnySpartakiada Integracyjna Dzieci I Młodzieży „Dogonić Marzenia”,Dzień Głuchego, Dzień Sportu, Święto Pieczonego Ziemniaka, Festiwal Piosenki Mamy i Taty, Spotkania Opłatkowe, Wielkanoce i wiele innych.

Wszystkie działania w SOSW nr1 w Łodzi pozwalają  młodzieży  niepełnosprawnej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, lepiej odnajdywać się w świecie ludzi pełnosprawnych.

Społeczność Ośrodka

Uczniowie nie tylko chętnie biorą udział  w życiu szkolnym, lecz również angażują się w wydarzenia związane z życiem w internacie. Internat to ich drugi dom. Młodzież może zawsze liczyć na wychowawców, którzy zapewniają bezpieczeństwo oraz stwarzają ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce oraz ogólnemu rozwojowi wszystkich podopiecznych. Placówka współpracuje z Europejskim Studium Kosmetyczno- Fryzjerskim, młodzież uczy się dbać o swój wygląd na bezpłatnych zajęciach, prowadzonych w profesjonalnym salonie działającym na terenie ośrodka. Uczniowie po wytężonej nauce, mogą zrelaksować się w kawiarence internetowej oraz w jednej z trzech pracowni komputerowych. Mogą spotkać się z przyjaciółmi w sali bilardowej lub pograć w boule.

Ośrodek charakteryzuje bogata oferta zajęć rekreacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą kierunkowe specjalizacje. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne odbywające się w sali fitness, zajęcia w siłowni szkolnej oraz  wszelkiego rodzaju pozaszkolne zajęcia sportowe: basen, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, curling czy nordic walking. W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego odbywają się wycieczki krajoznawczo – turystyczne, podczas których młodzież poznaje Polskę. Szkolny Klub Europejski zaznajamia z ideą  integracji europejskiej, a także podnosi świadomość społeczną podopiecznych.

Ciekawą formą spędzania wolnego czasu jest udział w organizowanych przez nauczycieli –pasjonatów grach miejskich. Przedsięwzięcie „Ocal Korczaka ” uświadomiło uczniom podczas zwiedzania Getta Łódzkiego, w jakich warunkach przebywał Janusz Korczak z dziećmi. Gra  „Manewry internackie” jest połączeniem wiedzy historycznej z zadaniami wojskowych manewrów. Wielkim zainteresowaniem cieszą się inscenizacje historyczne w ramach – „Imprez patriotycznych – Polska niepodległa”. Rekonstrukcje historyczne mają na celu popularyzowanie historii Polski, uczenia młodzieży poszanowania i miłości Ojczyzny. Wychowawcy internatu organizują liczne imprezy tematyczne m.in. „Dźwięk”, „Telefony”, „Dzień hiszpański” czy „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”.

Nie  należy zapomnieć o ważnej postaci w życiu placówki – o patronie ośrodka,  Januszu Korczaku, który był ponad wszelkimi podziałami, pracował z dziećmi i poświęcił im całe swoje życie. Tak jak patron ośrodka – Stary Doktor – nauczyciele SOSW Nr1 starają się wychować młode pokolenia, opierając się na wzajemnym szacunku i tolerancji.

Wszystkim przedsięwzięciom  przyświeca piękna myśl Janusza Korczaka „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.