Kształcimy w zawodach

W SOSW Nr 1 kształcimy w zawodach:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 • prowadzenia procesów drukowania.
  Źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
  Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r

Technik informatyk

 • posługuje się komputerami, systemami operacyjnymi,
 • pracuje w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługuje się  oprogramowaniem użytkowym, językami  obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektuje bazy danych i ich oprogramowanie,
 • programuje w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++

Technik żywienia i organizacji usług

 • planuje produkcję i ustala menu
 • nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami
 • prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulację, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne,
 • organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów,

Technik florysta

 • Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych.
 • W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów.
 • W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego,nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych.
 • W pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła.
 • Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy.
 • Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.
Źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 8 czerwca 2012 r

Ogrodnik

Jeśli lubisz pielęgnować i uprawiać kwiaty i rośliny
I masz zainteresowania przyrodnicze, to zawód ogrodnika spełni Twoje oczekiwania

W CZASIE NAUKI

Będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności na temat roślin ozdobnych, warzywnictwa sadownictwa, zakładania ogrodów

PRACY SZUKAJ W

 • w przedsiębiorstwach ogrodniczych
 • w zakładach konserwacji terenów zielonych
 • u ogrodnika
 • w firmach zajmujących projektowaniem i zakładaniem ogrodów

  Co słychać u ogrodników:

  http://ogrodnictwososw1.blogspot.com/

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Jest to zawód:

CIEKAWY:

spotkasz w czasie nauki i pracy wiele nowych rozwiązań technologicznych związanych z przesyłaniem wody, gazu, ciepła i odprowadzaniem ścieków

PRZEDSIĘBIORCZY:

możesz znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, monterskich, w spółdzielniach mieszkaniowych jako konserwator urządzeń sanitarnych, możesz wykonywać drobne usługi monterskie u swoich znajomych, masz możliwość założyć własną firmę

Co słychać u monterów:

https://monterskisosw1.blogspot.com/ 

Pracownik pomocniczy mechanika

Pracownik pomocniczy mechanika będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich;
 • wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie;
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym;
 • nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
 • wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego;
 •  wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem, obsługą, demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych podzespołów,
  zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii;
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń
  mechanicznych.

Krawiec

Jeśli nie boisz się igły i niestraszne są Ci nożyce, jeśli chciałbyś zobaczyć jak kupon materiału zmienia się w Twoich rękach, wybierz zawód krawca, który jest:

SATYSFAKCJONUJĄCY:

 • w każdym uszytym wyrobie możesz zobaczyć cząstkę własnego wysiłku

INTERESUJĄCY:

 • wprowadza Cię w świat mody,
 • wyrabia w Tobie poczucie estetyki

POZWOLI CI:

 • ubrać się modnie i gustownie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
 • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • wykonywania wyrobów odzieżowych;
 •  świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.
Źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r

Stolarz

Jeśli lubisz wyroby z drewna i chciałbyś nauczyć się obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych to zostań stolarzem.

POZNASZ W CZASIE NAUKI:

 • Sposoby obróbki drewna.
 • Sposoby przerobu i obróbki płyt wiórowych.
 • Maszyny stolarskie i ich zastosowanie.
 • Sposoby montażu mebli.
 • Sposoby montażu i demontażu okuć stolarskich.
 • Sposoby renowacji mebli.

STOLARZ ZAJMUJE SIĘ WYKONYWANIEM:

 • Drzwi, okien, szaf, szafek, boazerii.
 • Obróbką tarcicy i płyt wiórowych.

MOŻESZ SAMODZIELNIE:

 • Zaprojektować i wykonać meble.
 • Odnowić krzesła, szafki, fotele.

Fryzjer

Cele kształcenia w zawodzie:

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

Zobacz

Co słychać u fryzjerów:

http://fryzjerskisosw1.blogspot.com/

Źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r

Kucharz

Jest to zawód:
CIEKAWY:

 • Poznasz tajemnice sporządzania różnych potraw.
 • Nauczysz się dekoracji potraw.
 • Masz szansę samorealizacji i zaskoczenia kogoś nowymi pomysłami oraz odkrytymi przez Ciebie smakami.

PRZEDSIĘBIORCZY:

 • Pozwoli Ci na podjęcie pracy w branży gastronomicznej.
 • Umożliwi zdobycie umiejętność organizacyjnych.
 • Ułatwi otworzenie własnej działalności gospodarczej.

ATRAKCYJNY PŁACOWO:

 • Masz możliwość negocjowania zarobków.
 • Masz możliwość uzyskania dodatkowych dochodów.

Co słychać u kucharzy:

http://kulinarnysosw1.blogspot.com/