Nauka zawodu


SOSW Nr 1  posiada pracownie warsztatowe, bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Pozwala to, na gruntowne przygotowanie ucznia do zawodu oraz znalezienie atrakcyjnej pracy.

Pracownie w SOSW Nr 1

  • Dwie pracownie gastronomiczne
  • Pracownia barmańsko – kelnerska
  • Pracownia monterska
  • Pracownia stolarska
  • Pracownia ogrodnicza
  • 4 pracownie informatyczne

Uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności podczas zajęć prowadzonych u potencjalnych pracodawców a pod okiem fachowców – nauczycieli zawodu, uzyskują dodatkowe kwalifikacje z dziedziny kosmetyki, florystyki, fryzjerstwa oraz w zawodach monter urządzeń sanitarnych, kelner i barman. Niejednokrotnie zdobyte umiejętności są potwierdzane certyfikatem.

Placówka posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla potrzeb Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.