Dokumenty szkolne

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Łodzi

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej Nr 22

Statut Technikum nr 24

Statut LVIII Liceum Ogólnokształcącego

Statut Szkoły Policealnej nr 23

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów w szkole w celach promocyjnych szkoły

Zgoda pracownika szkoły na przetwarzanie jego danych osobowych w celach promocyjnych szkoły