Polecane

Zawodowcy w Łódzkiem

Rozpoczęto nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn.:„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”

realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:

Czytaj dalej Zawodowcy w Łódzkiem
Polecane

Zasady bezpiecznego korzystania z publicznego transportu zbiorowego

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:

  1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
  2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
  3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

Polecane

Nabór do klas I na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Ogłaszamy nabór do klas I na rok szkolny 2020/21.
Zapoznaj się z ofertą naszych szkół działających w ośrodku.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu 42 684 51 48, lub mailowe: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl .
W sprawie naboru można również dzwonić do pani pedagog
Katarzyny Chodkowskiej w godz. 10.00 – 14.00, tel. 662 101 212.

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Policealnej kształcić będziemy jedynie w zawodzie technik florysta. /Zmiany w ofercie edukacyjnej nastąpiły na podstawie rozporządzenia o klasyfikacji zawodów./

Polecane

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jak każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to inicjatywa, której celem jest propagowanie wiedzy na temat potrzeb i problemów osób z autyzmem oraz ich rodzin. Dotychczas tego dnia ubieraliśmy się na niebiesko oraz organizowane były różne akcje i przedsięwzięcia. W tym roku jesteśmy w izolacji, więc wszystko dzieje się inaczej… Czytaj dalej Światowy Dzień Świadomości Autyzmu